Unheard Prayer

Hush, come quietly by
For now the mice are praying
With tiny hearts aglow in the final, dying flicker
Of a single candle left to burn.
Hush, come quietly by
For now the walls resound
With tiny tongues and the faintest echoes of the past
As each extols their maker.
Hush, come quietly by
For as the candle gasps,
Its last light upon the altar leaves a shadow
Of a final, hopeful prayer.

1 Comment

 1. For anyone interested, here is the Swedish translation:
  Tyst Bön
  Hysch, kom förbi i tystnad,
  För nu är mössens bönetid.
  Deras små hjärtan glödande i den sista döende lågan
  Av ett ensamt ljus som lämnats att brinna.
  Hysch, kom förbi i tystnad,
  För nu genljuder väggarna
  Av små röster och avlägsna ekon av gångna tider,
  När var och en prisar sin skapare.
  Hysch, kom förbi i tystnad,
  För när ljuset flämtar
  Kastas en skugga på altaret
  Av en sista, hoppfull bön
  av Ben Cook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.